Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT van Prosit! Op je Gezondheid

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Prosit! Op je Gezondheid omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoons-gegevens worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens door Prosit! Op je Gezondheid valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Prosit! Op je Gezondheid behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens als cliënt worden verwerkt als u een overeenkomst sluit met Prosit! Op je Gezondheid. 

Daarnaast worden via Google Search Console en/of door andere vergelijkbare tools, uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van Google Search Console en Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website benaderen om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren.

Cookies
Prosit! Op je Gezondheid maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Prosit! Op je Gezondheid bezoekt, wordt technische informatie verzameld, zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Prosit! Op je Gezondheid om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Prosit! Op je Gezondheid zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat de hosting van Prosit! Op je Gezondheid verzorgt of een ingeschakelde pakketdienst voor aflevering van suppletie. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Prosit! Op je Gezondheid.
Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Prosit! Op je Gezondheid op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging
Prosit! Op je Gezondheid heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een https adres, waardoor de gegevens beveiligd zijn.

Wet bescherming persoonsgegevens: uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u een account aanmaakt op de website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail zenden aan gezondheid@praktijkprosit.nl.
Vastgesteld op 1 december 2020